Teater genom tiderna

Teater har använts för flera olika syften genom tiderna. Främst har teater funnits till för att roa men under romarrikets storhetstid användes teatern för att förmedla politiska åsikter där målet var att vinna väljare. Teaterns grund ligger dock hos de antika grekerna och festivalen Dionysia. Dionysia var en festival där den grekiska guden Dionysos hyllades och de viktigaste händelserna under festivalen var just när komedier och tragedier skulle framföras, dvs. grunden till dagens teater.

Själva ordet teater kommer från grekiskans theatron som betyder skådeplats. Teater var bara en del av all den kultur som härstammar från det antika Grekland. Men även om det antika Grekland påverkade teaterns utveckling som mest så var grekerna redan före sin tid. De första kända skådespelen finns dokumenterade redan 2500 f.Kr. och det var religiösa skådespel om myten kring Osiris och Isis. Sedan dess har teater utvecklats och blivit mycket större. Från grekernas religiösa skådespel till romarnas politiska användning av teater, och vidare till medeltidens teater.

Under medeltiden använde man teater för att spela upp olika episoder ur både det nya och det gamla testamentet. Teater under medeltiden kunde vara under flera dagar och blandat med såväl dramatik som komik. Från början var pjäserna endast på latin men längre in på medeltiden började det komma teater på folkets språk också. Teater användes för att berätta för människor som inte var läskunniga vad det stod i bibeln. Främst ville prästerna och munkarna som framförde teatern få fler att bli troende.

Under renässansen fortsatte teater att utvecklas i takt med att människorna, främst i Europa, vågade leva friare och fler slutade leva efter kyrkans strikta ideal. I bland annat Italien blev det populärt att spela upp teater från det antika Grekland igen. Dessa pjäser var dock bara till för det fina folket. En teater som var för det vanliga folket i Italien var Commedia dell´arte. Commedia dell’arte innebar teater där skådespelarna bar mask för att representera olika stereotyper i samhället. När denna typ av teater spelades upp fanns det inte heller något riktigt manus utan skådespelarna fick improvisera kring en bestämd handling som de skulle följa.

En väldigt känd person som skrivit historisk teater som spelas upp än idag är William Shakespeare. Han levde under renässansen och skrev bland annat Romeo och Julia och Othello. Det var under renässansen, eller den period som kallades Elisabetanska teatern, som de verk som påverkat dagens teater mest skrevs.