Funktionsnedsättning – tre olika typer

funktionsnedsättningOavsett om man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt finns det hjälp från vården att få. Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har svårt att fungera i vardagen och då finns det bra stöd för att underlätta och förenkla.

Har man svårigheter att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben är det en fysisk funktionsnedsättning det handlar om. Dessa hinder kan orsakats av en hjärnskada eller fosterskada, exempelvis ryggmärgsbråck. En psykisk funktionsnedsättning däremot innebär svårigheter som bland annat påverkar barnets sociala samspel. Det blir med andra ord svårt att läsa av och tolka andra människors känslor. Andra symtom kan vara koncentrationssvårigheter och att ha svårt att hålla en jämn aktivitetsnivå. Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information – det krävs längre tid för att en person med en sådan funktionsnedsättning ska förstå och lära sig saker.

På sajten www.1177.se kan du hitta mer information om funktionsnedsättning, olika former och hur man kan få stöd och hjälp. Där hittar du även fördjupad information med faktatexter, krönikor och reportage om det här ämnet. Har du frågor kan du alltid vända dig till en läkare genom att ringa numret 1177.